Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETÉS

Üdvözöljük a SigmaConto Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.mizon.co.hu (a továbbiakban: Honlap) weboldalon!

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Honlap használatának, valamint a Honlapon keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének igénybe vevő általi használatának feltételeit.

 

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vásárló és a Szolgáltató között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, valamint a Honlap használatának, vásárlás menetének és Honlapon elérhető tartalom felhasználására vonatkozó feltételeket.

 

A Honlap használatához és a vásárláshoz szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlap felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar, továbbá a Vásárló és a Szolgáltató viszonyában az irányadó jog a magyar jog.

 

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

 

Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A megrendelések leadása elektronikus úton, telefonon, e-mailben lehetséges.

 

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:

SigmaConto Kft.

Székhely:

1225 Budapest, Március 15. utca 22.

Telefonszám:

+36705457394

E-mail:

info@mizon.co.hu

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

01-09-948207

Adószám:

22996606-2-43

Bejegyző bíróság/bejegyző hatóság:

Fővárosi Cégbíróság

 

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3.1. Regisztráció

 

A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció.

                 

A Vásárló regisztrálni, a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően egy email megadásával tud.

 

A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló a megadott email címén kívül kap egy a Szolgáltató által generált jelszót, aminek felhasználásával a későbbiekben be tud lépni a Honlapra. A jelszó az első bejelentkezés után megváltoztatható a „Fiókadatok” menüpontban.

 

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a belépési felületen a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud belépni a felhasználó fiókjába.

 

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a info@theboxandbeauty.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek

 

3.2. Megrendelés folyamata

 

Vásárlónak lehetősége van a Honlap felületén található „Webshop” menüpontban böngészni a termékek között, melyek különböző kategóriák szerint kerültek besorolásra. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája megjelenik. A Vásárló a termékek nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a termék részletes jellemzőiről, áráról. Ha bármely termék elnyeri a Vásárló tetszését, úgy a „Kosárba rakom” gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni, illetve több darabszám esetén a nyilak használatával tudja a darabszámot növelni.

 

Vásárló a kosár tartalmát a „Kosár megtekintése” vagy a „Pénztár” feliratra kattintva tudja megtekinteni.

 

Ha a Vásárló még nem jelentkezett be, akkor legkésőbb ezen a felületen ezt meg kell tennie, mert megrendelését addig nem tudja leadni. Bejelentkezés után megjelenik a regisztráció során megadott email cím, és a megrendelési felület, ahol a Vásárlónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges megadnia a nevét, a számlázási adatokat, szállítási adatokat, ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot.  

 

A Vásárló, ha minden megadott adattal, valamint a kosárba rakott termékkel kapcsolatban rendben talált, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE/FIZETÉS” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Szolgáltató részére.

 

A rendelés feladása tehát a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE/FIZETÉS” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 

A Vásárló által elküldött megrendelés rendszerbe történő megérkezését Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján - technikai jellegű rendszerüzenet - visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. 

 

Szolgáltató a Vásárló által elküldött megrendelés időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül egy 2. emailben (ún. ajánlat elfogadó emailben) - már nem automata, technikai jellegű rendszerüzenet - visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vásárló között.

 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére, vagyis a Vásárló ajánlatának elfogadására (teljesítésre) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt.

 

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékek árának és termékek  leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy Szolgáltató mégis a termék szokásos piaci (akciós) árától jelentősen eltérő árat jelenít meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat, pl. nulla forintot tüntet fel a termék áraként. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbiakra jogosult:

 

 1. Szolgáltató nem fogadja el (elutasítja) a Vásárlónak a Szolgáltató szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

 ÉS

 választása szerint a szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz új ajánlatot a Vásárlónak, aki nem köteles ezt az új ajánlatot elfogadni,

 VAGY

 1. vagy nem tesz új ajánlatot és a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

3.4. Számla

 

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. Szolgáltató a számlát emailben küldi el/ a csomagban helyezi el és adja át a Vásárló részére.

 

3.5. Fizetési módok

 

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

 

 • Bankkártyásfizetés Barion Online rendszerén keresztül: A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat látja, hiszen saját fizetési felületén kell megadnia a Vásárlónak a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

 

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro

 

 • Előre utalás: Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére. Szolgáltató emailben küldi el a Vásárlónak a fizetéshez szükséges adatokat. Utalás előtt a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárnak. 

 

 • Utánvétes fizetés: A megrendelés értékének kiegyenlítése a kiszállítás vagy az átvétel helyszínén történő átvételkor történik, készpénzben, vagy bankkártyával. Szolgáltató kizárólag magyar forintot (HUF) fogad el.

 

 • Átvételi ponton történő fizetés: lehetőség van a megrendelés átvételére a GLS Csomagpont átvételi ponton, ahol a Vásárló a megrendelés összegét az áru átvételi ponton történő átvételekor fizeti meg készpénzben. Szolgáltató kizárólag magyar forintot (HUF) fogad el.

 

3.6. Szállítás

 

A termékek házhozszállítással is megrendelhetőek. A kiszállítást Szolgáltató GLS General Logistics Systems Hungary Kft. és Csomagküldő.hu Kft. futárszolgálat gondoskodik, munkaidőben 9-17 óra között.

 

Kérjük a Vásárlót, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 

A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és a csomagot küldje vissza. A visszaszállítás díjmentes.

 

Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

 

Szolgáltató az egy megrendelésben szereplő termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

 

3.6.1. Személyes átvétel – átvételi ponton

 

Szolgáltató a megrendelt termékek átvételére személyes átvételt biztosít. A termék azon időponttól vehető át az átvételi ponton, amikor a Szolgáltató emailben, vagy telefonon jelezte ezt a Vásárló részére.

 

Bolt/átvételi pont címe: 1225. Budapest, Március 15. utca 22.

 

A megrendelés kizárólag a Szolgáltató által megadott időpontban vehető át.

 

3.6.2. Szállítási költségek

 

A GLS Házhozszállítás költsége bruttó 1090 Ft.

A GLS Csomagpont költsége bruttó 890 Ft.

Bruttó 20000 Ft. felett a szállítás ingyenes.

 

3.6.3. Szállítási határidő

 

A pontos szállítási határidőt minden esetben Szolgáltató által küldött visszaigazolás tartalmazza.

 

Szolgáltató a Vásárló rendelését, a megrendelt termék típusától függően, jellemzően 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak. A Szolgáltató a szállítás napjáról e-mailben előzetesen értesíti a Vásárlót.

 

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

3.6.4. Külföldre történő szállítás

 

Szolgáltató a megrendeléseket külföldre is kiszállítja. A külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a Vásárló

országa szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

 

 

Szállítás GLS házhozszállítással

 

Cél ország

Díj

Szállítás várható időtartama

SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, ROMÁNIA, HORVÁTORSZÁG

4890 HUF

3-7 munkanap

LENGYELORSZÁG, NÉMETORSZÁG, BELGIUM, HOLLANDIA, LUXEMBURG, BULGÁRIA

5090 HUF

3-7 munkanap

OLASZORSZÁG, ÍRORSZÁG, DÁNIA, FRANCIAORSZÁG

8190 HUF

3-7 munkanap

LITVÁNIA,LETTORSZÁG,SPANYOLORSZÁG, SVÉDORSZÁG, ÉSZTORSZÁG, MÁLTA, GÖRÖGÖRSZÁG, PORTUGÁLIA, FINNORSZÁG

9590 HUF

3-7 munkanap

 

Szállítás Packeta házhozszállítással

 

Cél ország

Díj

Szállítás várható időtartama

SZLOVÁKIA

1590 HUF

3-7 munkanap

CSEHORSZÁG

1690 HUF

3-7 munkanap

ROMÁNIA

3490 HUF

3-7 munkanap

AUSZTRIA

4790 HUF

3-7 munkanap

LENGYELORSZÁG

3990 HUF

3-7 munkanap

NÉMETORSZÁG

5990 HUF

3-7 munkanap

OLASZORSZÁG

4990 HUF

3-7 munkanap

BULGÁRIA

3390 HUF

3-7 munkanap

HOLLANDIA

4990 HUF

3-7 munkanap

BELGIUM

4290 HUF

3-7 munkanap

HORVÁTORSZÁG

2990 HUF

3-7 munkanap

4. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkoznak, aki olyan célból vásárol, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén (a továbbiakban:” Fogyasztó”).

 

Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. friss élelmiszer, meleg étel);
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

 

Ha a Fogyasztó mégis elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is.

 

Elállási nyilatkozat minta letölthető a Honlap felületéről.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1. Kellékszavatosság

 

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2. Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.3. Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás időtartama

 

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.  

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

5.3.1.Jótállás keretébe érvényesíthető igények

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

 

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Kijavítás szabályai kötelező jótállás esetén

 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Ha a jótállási időtartam alatt

 

 1. a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni;
 2. a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni;
 3. Ha a termék kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

 

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a fenti c) alpont szerinti esetben a harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, 6. pontban feltüntettettek alapján.

 

A Vásárló jótállási igényeit a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.

 

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

Szolgáltató a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

 1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Vásárló között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 2131

Telefon: +36 1 488 2186

 

A Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Felelősség

 

A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és, hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

7.2. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Holnap, valamint a Honlap keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.theboxandbeauty.hu/ domain nevére, az ehhez tartozó al.domainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltató által készített fotókat, a Vásárló csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével használhatja fel.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén Szolgáltató kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként bruttó 1000 Ft, illetve képenként bruttó 50000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében Szolgáltató közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövettet jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

 

8. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben – kivéve, ha a módosítások ellen a Vásárló tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. augusztus 29.

 

Jelen dokumentum letölthető formában, a következő címen érhető el: https://mizon.co.hu/shop_help.php?tab=terms

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Vásárló) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Vásárló jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Vásárló jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a SigmaConto Kft. végzi.

SigmaConto Kft.

Székhely: 1225 Budapest, Március 15. utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-948207

Adószám: 22996606-2-43

Levelezési cím: 1225 Budapest, Március 15. utca 22.

E-mail cím: info@mizon.co.hu

Telefonszám: +36705457394

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság

 

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

3. ADATKEZELÉSI ESETEK

3.1. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Felhasználónév

A felhasználónév a vásárlás céljából regisztráló vásárlónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként, regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása, kényelmi funkció – ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Vásárló által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

E-mail cím

Az e-mail cím a regisztráló a Vásárlónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül

-        az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá

-        a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,

-        regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,

-        kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Vásárló által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével

-        szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Teljes név

A regisztráló Vásárlónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül

-        az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja, továbbá

-        a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,

-        regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,

-        kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Vásárló által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével

szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. futárral történő egyeztetés)

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, ezért például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Vásárló nevét tartalmazza. A Vásárló szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Profil törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető/ írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. Ha a Vásárló nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Vásárlótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Vásárló nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására.

 

3.2. Áruházban történő megrendelés (Szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok)

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

 

Teljes név

A megrendelést leadó Vásárló adatbázisban történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

E-mail cím

Az e-mail cím az megrendelést leadó Vásárlónak az adatbázisban történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Szállítási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

Ha a Vásárló a megrendelés során a kiszállítás opciót választotta, úgy az általa megadott szállítási információk ahhoz szükségesek, hogy Adatkezelő a megrendelés házhozszállítását teljesíteni tudja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Számlázási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

A megrendelésről számla kiállításához szükséges. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. futárral történő egyeztetés)

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

Adatkezelés időtartama: A Vásárló adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Vásárlótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Vásárló nem tud vásárlást végrehajtani a Honlapon/megrendelést leadni az Adatkezelő által biztosított módon, hiszen személyes adatok megadása nélkül a megrendelés teljesítése lehetetlen. Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (pl. kiszállítási cím hiánya).

 

3.3. Számla kiállítása

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Vásárló neve

Számla kötelező tartalmi eleme, melynek célja számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása.

Számla kötelező tartalmi eleme.

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Számlázási cím (Ország, irányítószám, város, cím, ajtó/emelet)

 

Adatkezelés időtartama: A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Vásárlótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

 

3.4. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Ha a Vásárlónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

E-mail cím

Ha a Vásárlónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

Telefonszám

Ha a Vásárlónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

Adatkezelési időtartama: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg a Vásárló kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Vásárlótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 

3.5. Panasz, garanciális ügyintézés

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Ha a Vásárlónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Vásárló egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

E-mail cím (nem kötelező/opcionális)

Ha a Vásárlónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Vásárló egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

Telefonszám (nem kötelező/opcionális)

Ha a Vásárlónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Vásárló egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Vásárló közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

 

Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján a panaszleveleket, illetve a hozzá tartozó adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Vásárlótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja a Vásárlóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

3.6. Egyéb célú adatkezelés

3.6.1. Hírlevél, DM tevékenység

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Teljes név (vezetéknév, keresztnév)

A hírlevél adatbázisban a feliratkozó személy rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld a feliratkozó részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során a Vásárló által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a feliratkozó önkéntes hozzájárulása.

E-mail cím

A hírlevél adatbázisban a feliratkozó személy rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld a feliratkozó részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során  Vásárló által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

A Rendelet 6. cikk a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a feliratkozó önkéntes hozzájárulása.

 

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a feliratkozó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. A hírlevélről a feliratkozó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A feliratkozó nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

 

Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

A Honlap számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.) szerverein találhatók meg.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

4.3. Biztonsági mentések kezelésének rendje

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

 

Ennek megfelelően Adatkezelő - az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, évente külön adathordozóra biztonsági mentést készít.

 

A biztonsági mentések tárolásának helye: 1225. Budapest, Március 15. utca 22.

 

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: 1 év

 

A biztonsági mentések törlésének rendje: 1 év után törlődnek a tárolt adatok.

 

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). Az 1 évnél régebbi biztonsági mentések visszaállítása vagy törlése csak indokolt írásban benyújtott kérelem mellett Adatkezelőtől kérelmezhető.

 

5. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Telefon: (+36 29) 886 700

Email: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu/HU/hu/home

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

 

Packeta Hungary Kft

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

Telefon: +36 1 400 8806

Email: info@packeta.hu

Web: www.packeta.hu

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

 

SigmaConto Kft.

Székhely: 1225. Budapest, Március 15. utca 22.

Telefon: +36 70 / 545-7394

Email: info@theboxandbeauty.hu

Web: www.theboxandbeauty.hu/ 

Tevékenység: könyvelés

 

UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonszám: +36-99/200-200

Email: unas@unas.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltató

 

 

6. VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

A Vásárló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Amennyiben a Vásárló jogaival élni kíván, az a Vásárló azonosításával jár együtt, ami miatt a Vásárlóval szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az adott Vásárlóról), valamint Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek a Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat Adatkezelő a 6.8. pontban meghatározott határidőben válaszolja meg.

 

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Vásárló részére, kivéve, ha a Vásárló azt nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.

 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Vásárló részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Vásárló elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Vásárló rendelkezésére Adatkezelő.

 

A Vásárló a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

A Vásárló írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Vásárló által írásban vagy az Adatkezelő bemutatótermében személyes megjelenés mellett megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Vásárló által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a Vásárló e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

A Vásárló írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Vásárló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Vásárló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Vásárló tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Vásárló jogos indokaival szemben.

 

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag a Vásárló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érinettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

A Vásárló jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Vásárlóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • a Vásárló visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Vásárló tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint Vásárlóról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni volt köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként azonban Adatkezelő a Vásárló személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha a Vásárló felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul, a Vásárlónak joga van arra, hogy kérje, hogy a Vásárló által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Az adatokat a Vásárló xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátja Adatkezelő a Vásárló rendelkezésére, ha pedig technikailag megvalósítható, akkor a Vásárló kérheti, hogy az adatokat az előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa Adatkezelő.

 

Minden esetben a Vásárló által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

 

A Vásárló a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Vásárló kíván élni e jogával. A Vásárló e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Vásárló e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

A Vásárló az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Vásárló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Vásárlót.

 

A Vásárló tiltakozni személyes adatai ellen kizárólag írásbeli kérelemmel tud, melyet emailben vagy postai úton szükséges elküldenie Adatkezelő részére.

 

6.7. Az elhunytat megillető jogok más által történő érvényesítése

 

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

 

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

 

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

6.8. Kérelem teljesítésének határideje

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót, valamint arról, hogy a Vásárló panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha a Vásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

 

Ha a Vásárló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Vásárló másként kéri.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Vásárlót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.9. Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Vásárló jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

 

A Vásárló jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Vásárlót. Ha a Vásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Vásárló az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapjá

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Vásárló választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Vásárló tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Vásárlót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárló előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Vásárlóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Vásárló tiltakozik.

 

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

 

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. augusztus 31. napjától érvényes.